pieseprotherm.ro Cookies

Acord privind colectarea, stocarea si utilizarea datelor cu caracter personal
Firma: SC Reparatii Centrale SRL
CUI: RO29079003
Reg. Com: J23/3108/2013

Politică de Confidențialitate

Va mulțumim că vizitati site-ul nostru.

In momentul in care dumneavoastra vizitati acest site, când ne contactati sau când apelati la serviciile noastre, ne încredințați informațiile cu caracter personal.

Din acest considerent scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a vă aduce la cunoștință ce fel date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu aceste date.

În conformitate cu dispozițiile legale, operatorul tratează cu seriozitate confidențialitatea și nu vinde niciodată listele sau adrese de e-mail.

Informațiile nu vor fi oferite unor terțe persoane fără a va informa în prealabil.

Scopul pentru care este reglementata o astfel de Politica de confidențialitate este acela de a vă aduce la cunoștință toate informațiile de care dumneavoastră aveți nevoie să luați la cunoștință înainte de a furniza datele cu caracter personal ce vă aparțin.

 Sperăm că le veți citi cu atenție.

Prin navigarea pe site-ul pieseprotherm.ro sau prin contactarea noastră prin formular declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”.

Crearea unui cont client pe site-ul nostru sau plasarea de comenzi online se face numai de catre clientii care isi exprima aceasta optiune. 

Acord stocare si prelucrare

Prin crearea unui cont de client sau plasarea unei comenzi pe site-ul nostru, va dati acordul expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal solicitate in formularul de creare cont sau plasare comanda sa fie stocate si prelucrate firma noastra.

DEFINIȚII

Magazinul online www.pieseprotherm.ro este proprietatea SC Reparatii Centrale SRL, cu sediul in strada Rezervelor , nr. 80A, ap 2, Chiajna, Ilfov, avand codul unic de inregistrare RO29079003 si este inregistrata la registrul comertului cu J23/3108/2013.

SC Reparatii Centrale SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 34542.Potrivit Regulamentului  (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), pieseprotherm.ro este operator de date cu caracter personal.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Termenul „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației în vigoare, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului reprezentați o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pe parcursul desfășurării activității societatea își poate schimba Politică de confidențialitate. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

SOLICITĂRI ȘI LĂMURIRI

Pentru ori informații suplimentare, clarificări ori lămuriri asupra prelucrării datelor dumneavoastră vă stam la dispoziție pentru vă aduce la cunostință toate informațiile necesare de care aveți nevoie.

În acest sens ne puteți scrie la adresa de e-mail:  datepersonale@reparatiicentrale.ro

TIPURILE DE INFORMAȚII PE CARE SOCIETATEA LE PRELUCREAZĂ

a)      Informațiile furnizare de către dumneavoastră în baza unui consimțământ

În momentul în care completați rubricile de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail, ori ne comunicați prin orice altă modalitate,  în mod voluntar informațiile le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa unde se dorește a fi livrate produsele comandate si codul IBAN, în cazul în care doriți sa efectuați plata în mod on-line.

Când postați un comentariu la un articol de pe blog, sau formulați o recenzie ne furnizați informațiile dumneavoastră (nume și e-mail). 

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

       b) Informații colectate în mod automat

Atunci când utilizați site-ul nostru chiar și în scop informativ, este posibil să  vă colectăm informații despre vizita pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul.

Aceste informații pot fi utilizate prin folosirea cookie-urilor ori a altor tehnologii de similare.

 TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

            În privința datelor pe care ni le oferiți în mod voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

            În ceea ce priveste oferirea voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, ori postarea unei recenzii cu privire la o comanda, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare.

            În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul.

            Odată cu accesarea site-ului, consimțământul este exprimat în mod valabil asupra prelucrării.

SCOPURI DETERMINATE PENTRU COLECTAREA DATELOR

Datele personale colectate vor fi folosite  in urmatoarele scopuri:

 • contactarea dvs. in verificarea corectitudinii comenzilor plasate pe site-ul nostru
 • corespondenta ulterioara crearii contului client sau plasarii unei comenzi
 • expedierea produselor comandate
 • prestarea unor servicii comandate
 • crearea de statistici interne in cazul in care clientii plaseaza mai multe comenzi
 • emiterea de documente nefiscale si fiscale (facturi proforme, certificate de garantie, facturi fiscale etc.)
 • contactarea dvs. de catre terti in vederea livrarii unor comenzi, remedierea unor defectiuni tehnice ale site-lui, solicitarea de opinii privind gradul de satisfactie, prestarea unor servicii comandate
 • În vederea respectării procedurilor atunci când se dorește a fi încheiat un contract ;
 • În vederea formularii unor raspunsuri pentru întrebările adresate de către persoanele ce utilizeaza site-ul;
 • În vederea marketingului, însă acest aspect va fi efectuat numai în situația în care persoana viată și-a exprimat consimțământul în prealabil.
 • Pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

DURATA STOCĂRII DATELOR

Stocarea datelor personale se face pe perioada nelimitata, fiind utilizate pe toata aceasta perioada doar in scopul in care au fost colectate initial.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE TERȚE PERSOANE

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate către :

Autoritati de stat (Inspectoratul Teritorial de Munca, ANAF, instante de judecata, Ministerul Public, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati contabili, experti, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate in calitate de angajat, societati de arhivare, hoteluri, agentii de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training si evaluare a performantei, platforme de recrutare) si alti destinatari pe care angajatorul ii nominalizeaza in mod expres, potrivit prevederilor legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. ( companii de presteri servicii hosting, administrare site, curierat, prestatori de servicii, sondaje de opinie etc.).

Firma noastra gestioneaza relatiile cu fiecare din acesti terti prin semnarea unor contracte de confidentialitate asigurandu-se astfel ca datele personale pe care ni le oferiti nu sunt folosite de catre terti decat in scopul declarat in care au fost colectate de pe site-ul nostru.

Mentionam ca datele mai pot fi transferate si altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile persoanei vizate.  

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE STATE TERȚE

Va informăm că în prezent, operatorul nu transferă datele cu caracter personal ale persoanei vizate către state din afara Uniunii Europene.

În cazul în care această politică va fi modificată, persoana vizata va fi informata în mod corespunzător, i se vor prezenta garanțiile aferente și i va solicita consimțământul.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de retragere a consimțământului ;

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, Persoana vizata isi poate retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unei notificati la adresa de contact a operatorului. ( mail : datepersonale@reparatiicentrale.ro ) sau puteti oricand sa solicitati stergerea datelor personale, folosind optiunea de Stergere Date din contul de client deschis pe site-ul nostru in momentul plasarii comenzii.

 • Dreptul de acces ( Art. 13 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, avand si dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare ( Art. 16 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine, fără întârziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Avand in vedere scopurile în care au fost prelucrate aceste date, Persoana vizata are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la stergere ( Art. 17 Regulament )

In ipoteza in care :

i. Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor stabilite.

ii. S-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare.

iii. Opunerea de catre Persoana vizata a prelucrării datelor.  

iv. Prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal.

 • Dreptul  la restricționarea prelucrării ( Art. 18 Regulament)

In urmatoarele situatii :

1.  Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

2. prelucrarea este ilegală, iar Persoana vizata se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Persoana vizata i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

4. Persoana vizata s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor ( Art. 20 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care :

a)         prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);

b)         prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

 

 

Date de contact SC Reparatii Centrale SRL
Telefon: 0755.147.230
Email: comenzi@reparatiicentrale.ro
Adresa: Str Acvilei, nr.1 (intersectie Apeductului cu Acvilei), Chiajna, Ilfov